Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Punkt obserwacyjny zmian w sztuce

to rzeźba Marii Pinińskiej-Bereś – drewniana platforma zamontowana na drzewie nad stawem przy Różance. Przymocowana do platformy różowa drabinka zwisa nad taflą wody na takiej wysokości, że wdrapanie się na platformę jest niemożliwe.

Punkt obserwacyjny zmian w sztuce (1974/ 2014) został przyjęty jako punkt wyjścia przy konstruowaniu programu zgromadzenia i stał się inspiracją do poszukiwań innych punktów obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie Sokołowska.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.