Konteksty / 2021 / Sokołowsko

POKARM

to ustanowione na czas Kongresu plenerowe bistro, które przywołuje restaurację FOOD współzałożoną przez artystę Gordona Matta-Clarka w Nowym Jorku w roku 1971. POKARM pod opieką Poli Sutryk będzie w czasie Kongresu serwować delegatkom i delegatom śniadania i kolacje.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.