Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Mila Nowacka

to historyczka sztuki i artystka wizualna, wywodząca się ze środowiska VJ-skiego. Fascynują ją relacje zachodzące pomiędzy barwami i zniekształceniami w obrazie, psychologia oraz neurokogniwistyczny aspekt percepcji wzrokowej. Tworzy rysunki oraz wizualizacje do muzyki wykorzystując różne media – analogowe telewizory i miksery wideo, środowiska wirtualne, oświetlenie i scenografię.

 

W trakcie Kongresu Mila Nowacka zaprezentuje film WIDT, powstały w wyniku eksperymentowania z urządzeniami audio i wideo. Tworząc film, Mila pracowała z głosem swojej siostry Antoniny Nowackiej, z którą tworzy zespół WIDT. Zauważyła, że głos siostry doskonale rezonuje z efektem sprzężenia zwrotnego w urządzeniach wideo z lat 80.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.