Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Karol Hordziej

to kurator, wykładowca i menadżer kultury. Angażuje się w długofalowe projekty digitalizacji, opracowania i upowszechniania archiwów artystów (m.in. Wojciecha Plewińskiego, Zofii Rydet, Zygmunta Rytki). W latach 2004-2013 dyrektor artystyczny festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.

 

W trakcie Kongresu Karol Hordziej zaktywizuje i udostępni delegatkom i delegatom wybrane fragmenty fotograficznego archiwum Zygmunta Rytki.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.