Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Kaja Gliwa

to niezależna projektantka graficzna i artystka. Specjalizuje się w identyfikacji wizualnej wydarzeń kulturalnych i kompleksowym opracowywaniu publikacji z obszaru sztuki współczesnej. Proces projektowy opiera zarówno o research i design thinking, jak i intuicję projektową. Łączy narzędzia cyfrowe z elementami tworzonymi odręcznie – ilustracją czy liternictwem.

Podczas Kongresu Kaja Gliwa wytyczy okręg do spotkań oraz będzie współpracować ze swoimi córkami nad mapowaniem miejsca.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.