Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Centrum Centrum

to patainstytucja, prowadzona przez Małgorzatę Mazur i Łukasza Jastrubczaka na terenie ogródków działkowych w Szczecinie. Ich działka jest miejscem relaksu, prac ogrodniczych, zajęć samokształceniowych m. in. z obszaru sztuki konceptualnej, geologii i kryminalistyki, ośrodkiem wymiany z innymi centrami sztuki.

Podczas Kongresu Centrum Centrum zorganizuje rekonstrukcję działania Gra na Wzgórzu Morela Oskara Hansena i jego studentów (1971, Elbląg), projekcję filmu Franco Zeffirellego Brat Słońce, siostra Księżyc (1972) oraz prezentację nagrań terenowych zarejestrowanych przez Łukasza. Małgorzata rozpoczyna trzyletni cykl dokumentowania Kontekstów w formie eksperymentu filmowego.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.