Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Centrala

to studio architektoniczno-badawcze, które prowadzą Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis. W swojej praktyce badawczej i architektonicznej analizują relacje między architekturą a naturą. Traktują architekturę jako proces, uznając zjawiska takie jak grawitacja, obieg wody, zjawiska astronomiczne i atmosferyczne za materiał budowlany.

W ramach Kongresu Centrala będzie analizować mikroklimat Sokołowska w oparciu o badania terenowe oraz istniejące mapy okolic. Poprowadzi spacer i stworzy subiektywną mapę powietrza Sokołowska, otwartą na obserwacje i notatki innych delegatek.

Centrala pragnie podziękować Markowi Hostyńskiemu za konsultację i cenne wskazówki.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.