Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Alka Nauman

to queerowa artystka i choreografka, poruszająca się między tańcem, sztukami wizualnymi i antropologią kulturową. Swoją pracę traktuje jako sposób wytwarzania intymnych, społecznych dokumentów skoncentrowanych na ciele. Jej prace, wywodzące się z anarchofeminizmu i antyfaszyzmu, poświęcone są kryzysom społecznym, takim jak narodziny neofaszyzmu czy katastrofa klimatyczna. Używa satyry i absurdu jako strategii walki ze strukturami władzy.

W czasie Kongresu będzie animowała Głazowisko wraz z Jaśminą Wójcik i jej córkami Leą i Zoją.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.