Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Agnieszka Tarasiuk

to artystka, kuratorka i działaczka społeczna. Instytucje sztuki, które prowadziła, ewoluowały w stronę post-muzeum, gdzie uprawa sztuki łączy się z głębokim słuchaniem oraz troską o bioróżnorodność. Była dyrektorką Domu Pracy Twórczej w Wigrach oraz główną kuratorką Królikarni w Warszawie, gdzie przygotowała m. in. wystawy delegatek Kongresu: Izy Tarasewicz i Agnieszki Brzeżańskiej.

Agnieszka Tarasiuk wygłosi wykład zamykający zgromadzenie ostatniego dnia Kongresu.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.