Konteksty / 2021 / Sokołowsko

Ambony

to drewniane wieżyczki myśliwskie, które podczas Kongresu służą nam jako punkty obserwacyjne oraz platformy do głębokiego słuchania. Na łąkach i obrzeżach lasów w okolicach Sokołowska znajdują się dwie ambony myśliwskie, wybrane na użytek zgromadzenia. Przebywanie na wysokości kilkunastu metrów w jednoosobowej drewnianej kabinie uwrażliwia na dźwięki wody, drzew i ptaków.

Nie śledzimy Cię przy pomocy cookies.
MKDNiS
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych